SYSTO

Team Coaching

Talent in verbinding

Onze oplossingen

Team Connection is een intensief 2 daags coachingsprogramma dat de onderlinge samenwerking van jouw team versterkt. Alle teamleden worden uitgedaagd om hun eigen functioneren binnen de groep te bekijken. Onder deskundige begeleiding van 2 professionele coaches worden verborgen frustraties uitgesproken en worden wensen geuit. Er wordt gekeken welke positieve elementen behouden moeten blijven, en wat verder gaat helpen om de samenwerking te versterken. De focus verschuift van de verschillen in persoonlijkheid naar de gemeenschappelijke doelstellingen van het team.

Na het programma Team-Connection:

  • Hebben teamleden een beter inzicht in elkaars persoonlijkheid
  • Ontstaat meer begrip voor de gedragingen van anderen
  • Kunnen teamleden hun gedrag en communicatie aanpassen aan de anderen
  • Zijn onderlinge frustraties uitgeklaard
  • Wordt iedere deelnemer zich bewust van zijn/haar rol in het team
  • Wordt er onderling meer gecommuniceerd
  • Neemt ieder zijn verantwoordelijkheid
  • Gaan teamleden elkaar inzetten om doelstellingen te bereiken
  • Wordt er gedacht in oplossingen i.p.v. in problemen
  • Gaan de teamleden meer focus leggen op de gezamenlijke doelstellingen

Coaches

I honestly think that the engineering crew made a good progression during the season and we achieved a very good level especially the last couple of races, a lot of this achievement is clearly coming from the job we made with you!- Ruggero Apriletti, BMW

De volgende stap

Maak een afspraak We bezoeken je kantoor en stellen een geschikte oplossing voor

Business Coaching