fbpx

Workshop nieuwe kijk op ziekte (WNKZ 02)

Ons lichaam is een systeem dat voortdurend op zoek is naar evenwicht. Het neemt als systeem daarbij niet alleen onze voeding op of hoe goed we het lichaam al dan niet behandelen, maar ook onze dieperliggende patronen vormen het systeem van onze gezondheid. En net die patronen, die soms al generaties lang herhaald worden, evenals gebeurtenissen vanuit het verleden of onverwerkte innerlijke pijnen vragen om gezien te worden opdat er evenwicht kan komen. Ziekte is zo een vraag vanuit het systeem opdat er iets gezien kan worden.           

Alleen is die vraag zelden duidelijk en hebben we een nieuwe kijk nodig om de vraag die de ziekte herbergt te herkennen en tot het antwoord te komen. Het antwoord ligt vaak verborgen in onontgonnen potentieel dat vrij komt als patronen doorbroken worden. Ziekte staat voor de mogelijkheid om te reageren op dieperliggende veranderingen. Genezing is die mogelijkheid vergroten.            

Daarin bieden systemische opstellingen een waardevolle bijdrage en in deze workshop bekijken we de ziekte aan de hand van opstellingen alsook de duiding die daarbij hoort. Belangrijk daarbij is dat het niet altijd nodig is om letterlijk te benoemen wat er onverwerkt is in de geschiedenis van de zieke. We hebben enkel onze mogelijkheid tot systemisch reageren te vergroten.            

Doel

Het aanleren van een nieuwe kijk op ziekte verandert je blik op de ziekte en de zieke of op jouw ziekte en jezelf. Het hanteren van die blik is jezelf verbinding en een diepere innerlijke rust gunnen. Luisteren naar wat het onevenwicht in jouw lichaam aan de hand van de ziekte komt brengen, geeft mogelijkheid om ziekte anders aan te pakken en een beweging te herkennen die je kan nemen.

Doelgroep

De workshop richt zich op eenieder die zijn blik op ziekte wilt vernieuwen en verruimen zoals diegene die al dan niet een ziektediagnose heeft gekregen, evenals medisch personeel, zorgverleners, coaches, therapeuten evenals diegenen die met ziekte in contact komen bij de partner, familie of vrienden. Er is geen voorkennis nodig, enkel een bereidheid om met een open blik deel te nemen.

Aanpak

Theorische duiding wordt voortdurend afgewisseld met systemische opstellingen, waarbij cursisten representant staan voor elementen in het systeem van diegene die een vraag heeft of naar de eigen ziekte of die van een dierbare, een coachee of patiënt wenst te kijken. Daarbij waken we over het mandaat om hiernaar te kijken en welke beweging jijzelf kan maken. Er is geen voorkennis nodig en er wordt steeds rekening gehouden met de eigen wensen en noden van de cursisten. Zelfzorg staat voorop.

Certificaat

Indien gewenst kan een deelnamebewijs opgemaakt worden.

Trainers

Data Sessies

Datum Van Tot
Sessie Dag 1 2023-02-04 09:30:00 16:30:00