fbpx

Subsidie-mogelijkheden

  • KMO Portefeuille: SYSTO is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 20 tot 30% van het bedrag van de training.  Het (eventuele) cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan SYSTO betaald.  Erkenningsnummer van SYSTO: DV.O209625.
  • Vlaams OpleidingsVerlof: SYSTO heeft een kwaliteitsregistratie behaald voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie (WSE).  Dat wil zeggen dat werknemers uit de privésector onder bepaalde voorwaarden recht hebben op het Vlaams Opleidingsverlof (vroegere Betaald Educatief Verlof).  
  • Opleidingscheques voor werknemers: je kan opleidingscheques aanvragen voor opleidingen van SYSTO die geregistreerd zijn in de Opleidingsdatabank van de Vlaamse Overheid.  Op de individuele webfiches van SYSTO staat vermeld indien de opleiding hiervoor erkend is.
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest. Je krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed.  Opgelet: je moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen.
  • Opleidingscheques Wallonië
  • Werkbaarheidscheque: Eenmanszaken, KMO’s en grote ondernemingen kunnen tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.  Nav de Coronacrisis worden deze werkbaarheidscheques tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding waarbij aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van medewerkers.
  • Liberform: Vormingsfonds voor de vrije beroepen
  • Educam: Sectorfonds voor de automotive sector en aanverwante sectoren
  • Co-valent: Vormingsfonds van de sectoren chemie, kunststoffen en life sciences.
  • Logos: Vormingsfonds voor bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226)