fbpx

Privacy Policy

Deze pagina beschrijft het beleid dat op deze website van SYSTO bv wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer evenals de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website.


Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

Bij de registratie op deze website en/of inschrijving op een event/opleiding/workshop, zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van de website. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde diensten te kunnen leveren.

Contactformulier

Wanneer u het contactformulier op deze website gebruikt om ons te contacteren, worden uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en boodschap via e-mail verzonden. Uw contactinformatie wordt uitsluitend gebruikt om uw boodschap te kunnen beantwoorden.

Inschrijvingen

Bij inschrijving voor coaching, opleiding en/of workshop, worden uw gegevens verwerkt om de administratie en facturatie te kunnen vervolledigen om deel te nemen aan deze dienst of event.

Uw testimonial

Bij het plaatsen van een testimonial op deze website worden uw naam, bedrijf en testimonial bewaard in een database. Deze gegevens zijn enkel voor ons toegankelijk en worden niet gedeeld met derden. Mits uw toestemming wordt uw testimonial op onze website geplaatst, met vermelding van uw naam. Uw e-mail-adres zal nooit openbaar worden gemaakt en zal uitsluitend gebruikt worden om u te contacteren i.v.m. de tevredenheid over onze diensten. U kan ons op elk ogenblik contacteren om uw testimonial van onze website te verwijderen.

Nieuwsbrief

Bij het abonneren op de nieuwsbrief worden uw naam en e-mailadres bewaard en beheerd via de online service Activecampaign. Deze service wordt gebruikt om nieuwsbrieven te versturen. U kan uw gegevens ten alle tijden aanpassen of u uitschrijven voor de nieuwsbrief.


Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens

De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van SYSTO bv. De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de correcte werking van de website en voor de uitvoering van de overeenkomst die u met SYSTO bv heeft afgesloten. Tevens kunnen deze gegevens, mits uw toestemming, door ons gebruikt worden om u informatie toe te sturen over onze promoties of onze nieuwe diensten. Uw persoonlijke gegevens zullen echter nooit verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. SYSTO bv behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen, wanneer deze opgevraagd worden voor de uitvoering van een externe audit of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.


Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft u het recht uw gegevens in te kijken en te verbeteren. Tevens heeft u het recht u kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directe marketing.


Contactgegevens verwerker

SYSTO bv
Schimpenstraat 138/5
3511 Hasselt


Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website. Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Leadinfo

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen


Links naar andere websites

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.