fbpx

Opleiding Loopbaan Coach - Loopbaanbegeleider (OLC 40) WACHTLIJST

De arbeidsmarkt is structureel aan verandering onderhevig en de rol van de loopbaancoach wordt daarin heel waardevol. Tijdens deze intensieve en praktijkgerichte Opleiding tot Loopbaancoach- Loopbaanbegeleider, worden alle onderwerpen behandeld die voor een loopbaancoach relevant zijn. In deze interactieve opleiding staan de verschillende fases van het loopbaanproces, de rol van de loopbaancoach en het inoefenen van de methodieken centraal.

Je leert via verschillende loopbaangerichte methodieken de coachee te begeleiden tot duurzame inzichten en acties. Onze methodieken zijn gekend om diepgaand naar de essentie van de loopbaanvraag te werken. Een systemische blik op de loopbaanvraag zorgt ervoor dat de coachee niet hervalt in oude patronen na afronding van het traject. SYSTO zet zijn specialisatie in om je te onderscheiden van anderen door met een unieke systemische blik te leren kijken naar hindernissen en uitdagingen die de coachee in zijn loopbaan tegenkomt. Onze jarenlange ervaring leert ons dat de coachees die we dagelijks begeleiden deze aanpak als het meest effectief ervaren en ze daadkrachtig tot positieve verandering komen.

We bieden je een onmisbare en ruime rugzak om met onderbouwde succeservaringen anderen te coachen naar empowerment en voldoening, terwijl ook jij daarvoor gaat!

De opleiding volgt het proces van een loopbaantraject. Startend met het achterhalen van de loopbaanvraag en bepalen van het kader in het intakegesprek, wordt de verdiepingsfase met zijn krachtige vraagstelling en methodieken ingeleid. De verdieping verloopt in 3 fases waarbij we leren begeleiden naar inzichten over WIE de coachee is met zijn of haar talenten en competenties, WAT de coachee wil en kan bereiken en HOE de coachee zijn of haar doel kan bereiken.
Een succesvolle integratie van de inzichten en acties in een synthesegesprek zorgen voor een compleet loopbaantraject dat ingezet kan worden als zelfstandig coach of binnen een (HR) functie.

Doel

Na de Opleiding tot Loopbaan Coach - Loopbaanbegeleider kan je:

 • de verschillende fasen van een loopbaantraject begeleiden (intake, verdiepende gesprekken, synthese gesprek en nazorg)
 • jouw rol van loopbaancoach en verantwoordelijkheid correct opnemen
 • de loopbaanvraag bepalen en tot doelen en acties komen
 • met zelfvertrouwen verschillende methodieken toepassen binnen het loopbaanlandschap
 • de vraag achter de vraag herkennen
 • talenten, competenties en hulpbronnen bepalen
 • belemmerende overtuigingen ombuigen
 • stress en perfectionisme aanpakken
 • motiverend coachen en doeltreffende opdrachten meegeven
 • het keuzeproces begeleiden
 • inzichten en acties versterken door een persoonlijk ontwikkelingsplan en actieplan
 • de patronen van de loopbaan- en levensweg in kaart brengen en hun invloed op de huidige vraag
 • patronen doorbreken a.d.h.v. systemische vraagstelling binnen de loopbaancontext
 • de meest effectieve communicatiestijl hanteren
 • je sensitiviteit en observatievermogen optimaal inzetten
 • gericht motiveren en je deskundigheid inzetten over de arbeidsmarkt, het solliciteren en het opleidingenlandschap
 • starten als loopbaancoach of het geleerde inzetten in je functie op de werkvloer
 •  

Doelgroep

De opleiding Loopbaan Coach - Loopbaanbegeleider is gericht op professionals met enige coachervaring.

- Professional Coaches die hun expertise willen uitbreiden

- (beginnende) zelfstandige loopbaanbegeleiders

- Outplacement consultants

- Interne en externe loopbaancoaches

- HR managers of personeelsverantwoordelijken

- Trainers

- Learning & Development managers

Aanpak

De focus van deze opleiding ligt op het ‘doen’, met onderbouwing van een grondig theoretisch fundament. De concrete en resultaatgerichte methodieken alsook een begeleidende en coachende attitude die je aanleert, kan meteen worden ingezet in de praktijk. We bieden je een interactieve leeromgeving met deskundige feedback en ondersteuning tijdens het inoefenen van de methodieken, zodat je de verschillende vraagtechnieken en methodieken eigen kan maken. De jarenlange ervaring van de trainer in loopbaancoaching wordt vanuit praktijkervaringen gedeeld, zodat je up to date blijft leren vanuit het werkveld. Persoonlijke aandacht is belangrijk bij SYSTO en er is dan ook steeds ruimte voor vragen en praktische cases in deze praktijkgerichte opleiding. Bovendien is SYSTO al jarenlang een samenwerkingspartner van en gemandateerd loopbaancentrum voor de VDAB en kwaliteitscontrole waarborgt dat deze opleiding je de nodige kennis en kunde biedt om meteen aan de slag te gaan als professionele loopbaanbegeleider of het geleerde in te zetten in je functie op de werkvloer.

De Opleiding Loopbaancoach-Loopbaanbegeleider loopt over 7 dagen verdeeld in 3 blokken. In deze praktijkgerichte opleiding staat het aanleren en inoefenen van de methodieken centraal, met onderbouwing van een grondig theoretisch fundament en feedback vanuit de trainer. Een persoonlijk verslag met casebespreking wordt opgesteld door de cursist voor certificatie.

Certificaat

Mits voldoen aan de voorwaarden, ontvang je een officieel erkend certificaat

Trainers

Data Sessies

Datum Van Tot
OLC Dag 1/7 2024-09-02 09:30:00 17:00:00
OLC Dag 2/7 2024-09-03 09:30:00 17:00:00
OLC Dag 3/7 2024-09-04 09:30:00 17:00:00
OLC Dag 4/7 2024-09-30 09:30:00 17:00:00
OLC Dag 5/7 2024-10-01 09:30:00 17:00:00
OLC Dag 6/7 2024-10-28 09:30:00 17:00:00
OLC Dag 7/7 2024-10-29 09:30:00 17:00:00