fbpx

Masterclass Systemic Coaching (MSC 55)

We zijn allemaal onderdeel van een systeem met ongeschreven regels, wetmatigheden en dynamieken. Elke beweging en beslissing die we maken wordt beïnvloed door ons systeem, al denken we vaak dat we daar los van staan. In de onderstroom zijn onzichtbare en zeer krachtige dynamieken aan het werk die ons beïnvloeden. Door die onderstroom zichtbaar te maken, kunnen we handelen.

Door systemische verstrikkingen komen mensen vast te zitten in hun groeiproces en ervaren organisaties hindernissen op vlak van o.a. falend leiderschap, burn-out, weerstand… De kracht van systemisch coachen is een beweging brengen binnen het systeem van de coachee of organisatie naar positieve verandering toe.

Als systemisch coach ben je waardevol om de ander uit het lineaire denken te halen naar een bredere en diepere systemische kijk. Die inzichten leiden tot concrete acties naar groei, voldoening en succes. Jouw nieuw aangeleerde inzicht in de onderlinge samenhang en patronen, maakt dat je sneller en doelgerichter kan reageren op complexe veranderingen en kan anticiperen op hindernissen en hulpbronnen tijdens het veranderingsproces.

Je sensitiviteit is een essentiële hulpbron die je leert versterken doorheen de opleiding. Je maakt jezelf een nieuwe manier van werken eigen die inzetbaar is naast andere methodieken of ervaringen die je misschien reeds in je toolbox hebt. Onze praktijkgerichte en persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat je de nieuwe inzichten kan integreren en jouw systemische blik verruimt.
Deze opleiding focust zich zowel op de persoonlijke systemen als de dynamieken die spelen op carrièrevlak en binnen organisaties. Deze opleiding biedt je zowel inzicht in je familiedynamieken als sterke inzichten in leiderschap en dynamieken waar je tegenaan liep binnen jezelf en de organisatie. En aan inzichten koppelen we acties en de juiste beweging naar een systemisch evenwicht en groei.

Doel

Na de Masterclass Systemic Coaching kan je:

 • systemische interventies uitvoeren die een grote impact hebben op transformatieprocessen
 • met een systemische blik kijken naar je coachee en zijn leef-/werkomgeving
 • verborgen belemmeringen hanteerbaar maken en ombuigen naar positieve acties
 • achterliggende dynamieken herkennen
 • onbewuste patronen herkennen en aanpakken ter versterking van daadkracht en leiderschap
 • leiderschapsvormen herkennen en de juiste interventie koppelen aan elk leiderschapsgestalt
 • onevenwicht herstellen binnen familie- en organisatiesystemen door bevragen en opstellen van een genogram, organogram en orgenogram
 • de juiste vragen stellen om het systeem in evenwicht te brengen
 • systemisch werken met teams
 • inzicht brengen in welke persoon op welke plek tot zijn recht komt
 • de volgorde en balans van geven en nemen herstellen met de juiste systemische beweging
 • omgaan met de beperkingen van je eigen systeem
 • een dieper inzicht brengen in o.a. beperkende overtuigingen, energieverlies, burn-out, ziekteverzuim, slachtofferschap en de beweging naar verandering inzetten
 • navigeren in complexe situaties voorbij de analytische aanpak en beweging brengen in hardnekkige vraagstukken
 • de vraag achter de vraag herkennen, systemisch leiding nemen als coach en aldus je coachee bewust maken van welke essentiële vraag zich aandient
 • sensitiveit versterkt inzetten in je begeleiding

Doelgroep

De Masterclass Systemisch Coachen is gericht op iedereen die meer inzicht wenst te krijgen in mensen of groepen en hun verborgen dynamieken. Of je nu coach, trainer, leidinggevende, hulpverlener, docent, werknemer of iets anders bent, in deze opleiding zal je meer inzicht krijgen over verborgen dynamieken die een impact hebben binnen systemen van families, persoonlijke, vriendschappelijke en zakelijke relaties en organisaties. Een vooropleiding is niet nodig, enkel de bereidheid om echt naar jezelf te kijken en te leren over jouw systeem en dat van de ander. Bij ons vind je dan ook een veilige omgeving waarin jij ervaringsgericht kan leren en groeien.

Aanpak

In de Masterclass Systemic Coaching leer je de bepalende dynamieken herkennen en creëer je duidelijke en praktische inzichten in persoonlijke en business-vraagstukken. Met een systemische blik leer je onderlinge verbanden zien. Door het stellen van sterke systemische vragen zet je aan tot daadkracht, evenwichtig leiderschap en persoonlijke groei. Theoretisch kader wordt aangeleerd aan de hand van cases die vanuit de cursisten naar boven komen en leermomenten vormen voor de groep. De opleiding is sterk ervaringsgericht in combinatie met een theoretisch sterke fundering. Wat je zelf ervaart, blijft je tenslotte het beste bij. We benutten de groepsdynamica van elke opleidingsdag als leerinstrument en in de masterclass systemisch coachen is er steeds plaats voor cases van de cursisten.

Certificaat

Mits voldoen aan de voorwaarden, ontvang je een officieel erkend certificaat

Trainers

Data Sessies

Datum Van Tot
MSC Dag 1/8 2024-09-19 09:30:00 17:00:00
MSC Dag 2/8 2024-09-20 09:30:00 17:00:00
MSC Dag 3/8 2024-10-17 09:30:00 17:00:00
MSC Dag 4/8 2024-10-18 09:30:00 17:00:00
MSC Dag 5/8 2024-11-14 09:30:00 17:00:00
MSC Dag 6/8 2024-11-15 09:30:00 17:00:00
MSC Dag 7/8 2024-12-12 09:30:00 17:00:00
MSC Dag 8/8 2024-12-13 09:30:00 17:00:00