fbpx

Verbindende communicatie

Je staat nooit alleen

Verbindend communiceren is een basishouding waarbij je stilstaat bij jezelf, je waarden om, vanuit die zelfreflectie, op een respectvolle, krachtige en duidelijke manier te connecteren en te communiceren met anderen.

Verbindend communiceren leert ons oude denk -en gedragspatronen doorbreken en op een andere manier te spreken en te luisteren, voorbij oordelen en interpretaties. Om dit aan te leren, oefenen we met de 4 elementen van het basismodel. Het is eenvoudig en biedt tegelijk de mogelijkheid om krachtig tot verandering te komen.

De sterkte van deze manier van communiceren ligt erin dat je, door meer zicht te krijgen op jezelf, je gedrag verandert waardoor je meer grip krijgt op de dingen die je ‘overkomen’. Je welbevinden/zelfvertrouwen stijgt, de kwaliteit van samenwerking verbetert en er ontstaat een betere relatie met anderen, met je team, met je organisatie.

Testimonials

E.J. , Supervisor

Ellen geeft een duidelijke en interactieve cursus op een professionele manier. Het ervaren door te oefenen zet je in beweging om verbindend te communiceren.

Patrick Verbeek

Waardevolle training om meer inzicht te krijgen in wat leeft bij jezelf èn de ander. Toepasbaar binnen een professionele context als in privésfeer. Top!

Training Verbindend Communiceren (in-company)

Na de basistraining ken je de principes en uitgangspunten van verbindend communiceren. Je kent de 4 elementen van het model en kan deze in werksituaties toepassen. Je kan communiceren op basis van een waarneming. Je hebt inzicht in wat jezelf en anderen drijft en kan dit benoemen. Je kan een duidelijk en concreet verzoek formuleren.

Tijdens de basistraining wordt een korte theoretische toelichting gegeven en wordt er vooral veel geoefend. De oefeningen worden gedemonstreerd in grote groep en daarna wordt er verder gewerkt in kleine groepen, onder begeleiding van een trainer.
De training is interactief en we werken met voorbeelden uit de werksituatie van de deelnemers.
Deelnemers krijgen oefeningen mee zodat ze tussen de opleidingsdagen door aan de slag kunnen met het geleerde.

Na de verdiepingstraining weet je dat er verschillende manieren zijn om naar een boodschap te luisteren en kan je deze manieren ook toepassen. Je kan verwijten en oordelen aan jezelf en aan anderen omvormen naar verbindende taal.
Je kan vanuit zelfreflectie komen tot zelfempathie en zelfzorg, rekening houdend met de ander.
Je kan duidelijke boodschappen geven, een dialoog creëren die verbinding en samenwerking mogelijk maakt, vanuit gelijkwaardigheid.
De nadruk ligt vooral op oefenen met situaties uit de werksituatie. Om de veiligheid te bevorderen worden de oefeningen gedemonstreerd in grote groep en wordt er daarna verder gewerkt in kleine groepen, onder begeleiding van een trainer.

Wat is verbindend communiceren?

  • Wat zijn de uitgangspunten?
  • Het basismodel van verbindende communicatie.
  • Het onderscheid tussen feiten waarnemen versus onze oordelen en interpretaties.
  • Het onderscheid tussen gevoelens versus gedachten.
  • Oefeningen om het geleerde toe te passen.
 • Gevoelens koppelen aan eigen behoeften
 • Authentiek contact maken met jezelf én de ander
 • Weten waarom iets jou triggert of raakt
 • Bewust worden van de impact van je innerlijke houding en dialoog
 • Je gedrag en verzoeken afstemmen op je intenties en wensen
 • Behoeften als fundament en het verschil met strategieën
 • Zicht krijgen op mijn eigen behoeften en die van de ander
 • Soorten verzoeken
 • Formuleren van een helder, concreet en verbindend verzoek
 • Oefeningen om het geleerde toe te passen
 • Oefenen van de 3 processen: contact met jezelf/ interne dialoog, empathisch luisteren en duidelijk verwoorden wat je nodig hebt.
 • De 4 manieren om te luisteren naar een boodschap.
 • Oefenen in het empathisch luisteren naar de ander: luisteren naar achterliggende boodschappen van anderen.
 • Op een krachtige en respectvolle manier zeggen wat je nodig hebt.

Vragen?

Ellen helpt je graag verder!

Neem contact op Bel +32 (0)11 15 15 11 Mail Ellen

Nieuwsbrief SYSTO

Ja, ik wil heel graag op de hoogte gehouden worden over

 • Tips voor empowerment
 • Data opleidingen en events
 • Nieuwe trends
Inschrijven op nieuwsbrief