fbpx

Opleiding LoopbaanCoach

Op weg naar de juiste carrière

Certified Loopbaancoach worden

De arbeidsmarkt is structureel aan verandering onderhevig en de rol van de loopbaancoach wordt daarin heel waardevol. Tijdens deze intensieve en praktijkgerichte Opleiding tot Loopbaancoach- Loopbaanbegeleider, worden alle onderwerpen behandeld die voor een loopbaancoach relevant zijn. In deze interactieve opleiding staan de verschillende fases van het loopbaanproces, de rol van de loopbaancoach en het inoefenen van de methodieken centraal.

Je leert via verschillende loopbaangerichte methodieken de coachee te begeleiden tot duurzame inzichten en acties. Onze methodieken zijn gekend om diepgaand naar de essentie van de loopbaanvraag te werken. Een systemische blik op de loopbaanvraag zorgt ervoor dat de coachee niet hervalt in oude patronen na afronding van het traject. SYSTO zet zijn specialisatie in om je te onderscheiden van anderen door met een unieke systemische blik te leren kijken naar hindernissen en uitdagingen die de coachee in zijn loopbaan tegenkomt. Onze jarenlange ervaring leert ons dat de coachees die we dagelijks begeleiden deze aanpak als het meest effectief ervaren en ze daadkrachtig tot positieve verandering komen.

Greet Dyckmans, Diamond Developement

De opleiding loopbaancoach – loopbaanbegeleider biedt veel toepassingsgebieden en tegelijk ook veel interventie-mogelijkheden. Boeiende oefeningen die je ook kan doen in andere trajecten die handelen rond burn out en/of outplacement, enz…

Bert V., HR

Deze opleiding heeft me enorm geholpen om binnen ons bedrijf de juiste mensen in de juiste job te laten groeien. Het heeft structuur en een enorme vooruitgang gebracht en vooral veel werkvoldoening. Ik had nooit gedacht dat deze opleiding zoveel extra kon bieden, maar dat was zeker het geval!

Katrien Vaes, Coach

Zoals we gewend zijn bij SYSTO: een professionele opleiding, met kennis van zaken passie gegeven! Een opleiding bij SYSTO is werken aan je eigen proces gecombineerd met professionele theoretische kaders en inzichten, om zo je coachees het beste van jezelf aan te bieden.

De focus van de opleiding loopbaancoach ligt op het ‘doen’, met onderbouwing van een grondig theoretisch fundament

De concrete en resultaatgerichte methodieken alsook een begeleidende en coachende attitude die je aanleert, kan meteen worden ingezet in de praktijk. We bieden je een interactieve leeromgeving met deskundige feedback en ondersteuning tijdens het inoefenen van de methodieken, zodat je de verschillende vraagtechnieken en methodieken eigen kan maken. De jarenlange ervaring van de trainer in loopbaancoaching wordt vanuit praktijkervaringen gedeeld, zodat je up to date blijft leren vanuit het werkveld. Persoonlijke aandacht is belangrijk bij SYSTO en er is dan ook steeds ruimte voor vragen en praktische cases in deze praktijkgerichte opleiding. Bovendien is SYSTO al jarenlang een samenwerkingspartner van en gemandateerd loopbaancentrum voor de VDAB en kwaliteitscontrole waarborgt dat deze opleiding je de nodige kennis en kunde biedt om meteen aan de slag te gaan als professionele loopbaanbegeleider of het geleerde in te zetten in je functie op de werkvloer.

We bieden je een onmisbare en ruime rugzak om met onderbouwde succeservaringen anderen te coachen naar empowerment en voldoening, terwijl ook jij daarvoor gaat!

In 7 boeiende opleidingsdagen alles leren om praktisch aan de slag te gaan als loopbaancoach

Vanuit onze ervaring als officiëel erkend loopbaancemtrum nemen we je mee doorheen verschillende methodieken en leren we je hoe je gericht de competenties en het ontwikkelingspotentieel van jouw klanten naar boven kan brengen. Iemand in de richting gidsen die voldoening en succes brengt, heb je te leren door oefening en met de juiste begeleiding. We bieden je daarom een interactieve leeromgeving met veel deskundige feedback en ondersteuning om je de verschillende vraagtechnieken en methodieken eigen te maken. Er is steeds ruimte voor vragen en praktische cases in deze praktijkgerichte opleiding.

We bieden je een onmisbare en ruime rugzak zodat je dankzij onderbouwde succeservaringen ook zelf de winst kan voelen die je jezelf gegund hebt in de keuze en motivatie om te gaan voor een job die empowert.

Na de Opleiding Loopbaan Coach – Loopbaanbegeleider

 • Ken je de verschillende fasen van een loopbaantraject (intake, verdiepende gesprekken, synthese gesprek en nazorg)
 • Leer je de rol van de loopbaancoach en verantwoordelijkheid correct verdelen
 • Weet je welke vragen je wel én niet aanpakt als loopbaancoach
 • Pas je met zelfvertrouwen verschillende methodieken toe binnen het loopbaanlandschap
 • Leer je ingaan op de meest voorkomende loopbaanvragen en kan je de vraag achter de vraag herkennen
 • Werk je op een diepere laag met werkvragen naar duurzame verandering toe dat versterkt wordt door een persoonlijk ontwikkelingsplan
 • Kan je de patronen van de loopbaan- en levensweg in kaart brengen en hun invloed op de huidige vraag
 • Kan je jouw coachee op de juiste manier uitdagen in het doorbreken van die patronen
 • Hanteer je de juiste communicatiestijl
 • Geef je de meest doeltreffende opdracht mee
 • Zet je je sensitiviteit en observatievermogen optimaal in tijdens het contact met je coachee
 • Krijg je mensen in beweging rond hun loopbaan en motiveer je gericht
 • Kan je officieel starten als loopbaancoach met loopbaancheques

Programma – onderdelen Opleiding Loopbaancoach

 • Identiteit: Wie zit er voor ons? Wat heeft deze persoon gevormd?
 • Waar wil de coachee naartoe? versus Waar kan de coachee naartoe?
 • Omgaan met het ‘gouden kooi’ gegeven
 • Omgaan met perfectionisme, burn-out, bore-out en stress
 • Doelen stellen, actieplan opstellen
 • Loopbaancompetenties in kaart brengen
 • Weerstand overkomen
 • Verborgen winst bepalen
 • Blinde vlekken zichtbaar maken en zelfkennis vergroten
 • Grenzen stellen
 • Prioriteiten stellen
 • Energievreters en -gevers herkennen
 • Timemanagement
 • Persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen
 • Haalbaarheid van acties vergroten
 • Versterkend belonen
 • Professioneel voorstellen en netwerken
Opleiding Loopbaancoach Loopbaanbegeleider, vdab loopbaancheques

Wil je loopbaancoach worden en werken met loopbaancheques van de VDAB?

 

Trainer Greet informeert je graag

 

Kennismakingsgesprek

Karen Meulemans, Talent Manager

Zeer volledige opleiding, professioneel gegeven, veel interactie- en oefenmogelijkheden, voldoende reflectie- en feedbackmomenten, verdieping door een eerste kennismaking met systemisch coachen, aandacht door de trainer voor de groep en haar noden. Deze opleiding is meer dan zomaar een opleiding volgen, ze brengt je tot inzichten en innerlijke verrijking. Als deelnemer doorloop je ook je eigen traject: leren coachen en gecoacht worden. Er werd veel in beweging gezet en dit smaakt naar meer!

Bart H., Loopbaanbegeleider

De meerwaarde van de opleiding loopbaancoaching bij SYSTO is absoluut de systemische invalshoek, waardoor ik niet langer meer kijk naar een individu los van het hele systeem en sneller verbanden en dynamieken heb leren zien. De vragen die ik nu stel, zorgen voor een snellere en sterkere impact die tot een duurzamer resultaat leiden, wat ik voordien soms miste in mijn werk.

Sarah Rutten, Loopbaanbegeleider

De praktische hands-on aanpak in deze opleiding maakte dat ik met een rugzak aan tools écht altijd met de juiste methodiek aan de slag kan gaan en tot verrassende resultaten kom met mijn klanten.

Het programma

• Coachende vaardigheden en de rol van de loopbaancoach
• Definitie, doel en vormen van loopbaancoaching
• Afbakening van loopbaancoaching en mandaat
• VDAB als regisseur en inzetten van de loopbaancheques
• De loopbaancoach in de bedrijfscontext
• Het vormgeven van een loopbaantraject
• 4 fasen van loopbaanbegeleiding
Loopbaanfase: INTAKE
• Herkennen en bepalen van de verschillende loopbaanvraagstukken
• Achterhalen van werkbeleving, startpunt en doel
• Positief hanteren van weerstand
• Belemmerende overtuigingen ombuigen naar motivatie
• Actiegericht coachen

Loopbaanfase: VERDIEPING:
WIE is de loopbaancoachee?
• Belangrijke informatie en inzichten bekomen uit de ervaring van de coachee
• Achterhalen van talenten en competenties a.h.v. vraagstelling en talententesten
• Bewustwording van factoren die van invloed zijn op de loopbaanvraag

Loopbaanfase: VERDIEPING:
WIE is de loopbaancoachee vanuit zijn systeem?
• Systemische principes en loyaliteiten en hun invloed op de loopbaan en het keuzeproces
• Fenomenologische blik op de loopbaanvraag
• Evenwichtig omgaan met en hanteren van autoriteit en leiderschap
• Herkennen van patronen en bewust worden van potentieel door systemische evaluatie
• Het gouden kooi principe en verborgen winst

Loopbaanfase: VERDIEPING
WIE is de loopbaancoachee?
• Achterhalen van competenties, motivatoren en persoonlijkheid a.d.h.v. STARR verwezenlijkingen
• Achterhalen van aanwezige talenten en groeipotentieel
• Achterhalen van waarden
• Ombuigen van belemmerende overtuigingen
• Stress en perfectionisme
• Energiegevers en energievreters
• Synthese en impact op het loopbaandoel

Loopbaanfase: VERDIEPING
WAT wil en kan de coachee bereiken?
• Doelen bepalen en verruimen
• Van droomjob naar realistisch jobdoelwit IKIGAI
• Mind-mappen
• Grenzen stellen
• Tetralemna vraagstelling in het keuzeproces
• Rouwproces bij loopbaanverandering
• Prioriteiten stellen
• Persoonlijk Ontwikkelingsplan en Actieplan

Loopbaanfase: VERDIEPING
HOE kan de coachee zijn of haar doel bereiken?
• Opdrachten in loopbaancoaching
• Motiverend coachen
• Time management en uitstelgedrag
• Belonen
• Netwerken
• Zoekkanalen
• Media voor arbeidsmarktcommunicatie
• Personal branding en elevator pitch

Loopbaanfase: VERDIEPING
HOE kan de coachee zijn of haar doel bereiken?
• Resultaatgericht coachen
• Deskundigheid opbouwen over de arbeidsmarkt in relatie tot loopbaandoelen
• Vacaturezoektocht begeleiden
• Solliciteren
• Opleidingenlandschap
Loopbaanfase: SYNTHESE EN NAZORG
• Synthesegesprek vormgeven
• Evaluatie van het loopbaantraject
• Succesvolle integratie
Certificatie

Aanpak

De Opleiding Loopbaancoach-Loopbaanbegeleider loopt over 7 dagen verdeeld in 3 blokken. In deze praktijkgerichte opleiding staat het aanleren en inoefenen van de methodieken centraal, met onderbouwing van een grondig theoretisch fundament en feedback vanuit de trainer. Een persoonlijk verslag met casebespreking wordt opgesteld door de cursist voor certificatie.
Omdat je het meeste leert door het te doen, wordt er gevraagd om tussen de opleidingsdagen door minstens 1 iemand te coachen. Vragen rond deze cases worden besproken tijdens de opleidingsdagen en geniet je extra van de ondersteuning en ervaring vanuit de trainers.

Schrijf je NU in voor de opleiding Loopbaan Coach – Loopbaanbegeleider

Mariella Van Liedekerke, HR Freelancer

Je wordt met veel warmte door de trainers onthaald, zonder enig vooroordeel. Je wordt helemaal meegenomen in hun verhaal. Wat wel een fijn gevoel van geborgenheid gaf. De groep is zonder meer volledig naar elkaar toegegroeid.

Ann S., HR Manager

Deze opleiding heeft me veel gebracht zowel als HR-manager als in mijn bijberoep als loopbaanbegeleider. Elke methodiek is overal inzetbaar. Een aanrader voor iedereen die er echt van houdt om mensen in de juiste functie te laten openbloeien.

Vragen?

We helpen je graag verder!

Neem contact op Bel +32 (0)11 15 15 11 Mail ons

Nieuwsbrief SYSTO

Ja, ik wil heel graag op de hoogte gehouden worden over

 • Tips voor empowerment
 • Data opleidingen en events
 • Nieuwe trends
Inschrijven op nieuwsbrief